ขอขอบคุณผู้บริจาค(ไม่ประสงค์ออกนาม)ร่วมบริจาค ชุดขนม จำนวน 60 ชุด ให้แก่ผู้ป่วย รพ.สนามอาคาร6 ค่ะ

ขอขอบคุณผู้บริจาค(ไม่ประสงค์ออกนาม)ร่วมบริจาค ชุดขนม จำนวน 60 ชุด ให้แก่ผู้ป่วย รพ.สนามอาคาร6 ค่ะ