พรุ่งนี้ มีไฟเซอร์เข็มที่ 1 สำหรับประชาชนเขตกายูบอเกาะ

พรุ่งนี้ มีไฟเซอร์เข็มที่ 1 สำหรับประชาชนเขตกายูบอเกาะ