เรียนผู้รับบริการ ขอเลื่อนนัดวันฉีดวัคซีนเข็ม 2 เนื่องจากตรงกับวันหยุด ขออภัยในความไม่สะดวก

เรียนผู้รับบริการ

ขอเลื่อนนัดวันฉีดวัคซีนเข็ม 2 เนื่องจากตรงกับวันหยุด

ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏