จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.รามัน ใหม่(หลัง สสม.) ประกาศ WALK IN ไฟเซอร์ จำนวน 400 คิว วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564

จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.รามัน ใหม่(หลัง สสม.) ประกาศ WALK IN ไฟเซอร์ จำนวน 400 คิว วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564