คุณอาริสริน แซ่หว่อง บริจาค ชุดขนม จำนวน 900 ชุด ขนมปี้บ จำนวน 1 ปี๊บ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จำนวน 4 แกลลอน ให้แก่ผู้ป่วย รพ.สนามอาคาร6

คุณอาริสริน แซ่หว่อง บริจาค
-ชุดขนม จำนวน 900 ชุด
-ขนมปี้บ จำนวน 1 ปี๊บ
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จำนวน 4 แกลลอน
ให้แก่ผู้ป่วย รพ.สนามอาคาร6