โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ คุณธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.รามัน ที่มอบน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาล สนับสนุนให้จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.รามัน

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ คุณธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.รามัน ที่มอบน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาล สนับสนุนให้จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.รามัน