คุณไซฟุดดีน สาและ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำผ้าอ้อมเด็ก จำนวน 5 ลัง นำมาบริจาคให้โรงพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเด็กที่ป่วยโควิดที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล

คุณไซฟุดดีน สาและ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำผ้าอ้อมเด็ก จำนวน 5 ลัง นำมาบริจาคให้โรงพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเด็กที่ป่วยโควิดที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล