ประชุมหารือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ.รามัน และวางแผนการจัดการ เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน วันที่ 20 กันยายน 2564

ประชุมหารือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ.รามัน และวางแผนการจัดการ เพื่อควบคุมสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน วันที่ 20 กันยายน 2564