ประกาศจากจุดบริการวัคซีน รพ.รามัน วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ขอยกเลิกบริการฉีดวัคซีนโควิดแบบ Walk in เนื่องจาก มีผู้รับบริการนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 จำนวนมาก