สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา เยี่ยมสนับสนุนการจัดบริการและเบิกจ่ายค่าบริการ ผู้ป่วยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนามรามัน สาขา 2 จ.ยะลา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 วังพญา)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา เยี่ยมสนับสนุนการจัดบริการและเบิกจ่ายค่าบริการ ผู้ป่วยโควิด 19

ณ โรงพยาบาลสนามรามัน สาขา 2 จ.ยะลา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 วังพญา)