โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ มูลนิธิสิรินธร มอบเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 20 ชุด และ Face shield จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ มูลนิธิสิรินธร มอบเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 20 ชุด และ Face shield จำนวน 30 ชุด

ให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19