โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ บริษัทยะลาฮอนด้าคาร์ส มอบน้ำดื่ม จำนวน 167 โหล และกาแฟ 3 in 1 จำนวน 11 แพ็ค สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และบุคลากรทีมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ บริษัทยะลาฮอนด้าคาร์ส มอบน้ำดื่ม จำนวน 167 โหล และกาแฟ 3 in 1 จำนวน 11 แพ็ค สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และบุคลากรทีมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ปฏิบัติงาน