ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ (Vaccine mobile) ณ มัสยิดฮูหยงบาโร๊ะ ม.5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 13 กันยายน 2564

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ (Vaccine mobile) ณ มัสยิดฮูหยงบาโร๊ะ ม.5

ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 13 กันยายน 2564