ประชุมทบทวนกระบวนการการฉีดวัคซีน covid 19 ณ ห้องประชุมอำเภอรามัน ชั้น 2 วันที่ 13 กันยายน 2564

ประชุมทบทวนกระบวนการการฉีดวัคซีน covid 19 ณ ห้องประชุมอำเภอรามัน ชั้น 2 วันที่ 13 กันยายน 2564