โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ RM BTS และแฟนคลับ (BTS & THAI A.R.M.Y.) ร่วมบริจาคชุด PPE จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา เพื่อให้บุคลากรการแพทย์ใช้ดูแลผู้ป่วย COVID-19

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ RM BTS และแฟนคลับ (BTS & THAI A.R.M.Y.) ร่วมบริจาคชุด PPE จำนวน 5 ชุด

ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา เพื่อให้บุคลากรการแพทย์ใช้ดูแลผู้ป่วย COVID-19