โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ โรงโม่หินมนูยะลา, ATM Apartment, หจก.​หจก.ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง, MUM​ Milk, บริษัท ยะลา เอส.พี พาราวู้ด จำกัด และ แสงเจริญนาประดู่ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม, อาหารแห้ง และของใช้ ให้กับโรงพยาบาลสนามรามัน สาขา 2 และสาขา 3 จ.ยะลา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 วังพญา) เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัว

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ โรงโม่หินมนูยะลา, ATM Apartment, หจก.​หจก.ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง, MUM​ Milk,

บริษัท ยะลา เอส.พี พาราวู้ด จำกัด และ แสงเจริญนาประดู่ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม, อาหารแห้ง และของใช้

ให้กับโรงพยาบาลสนามรามัน สาขา 2 และสาขา 3 จ.ยะลา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 วังพญา)

เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัว