โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งนายช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งนายช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

ดาวโหลดเพิ่มเติม