โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

ดาวโหลดเพิ่มเติม