โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณบริษัท แดรี่พลัสจำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่บริจาค Daily C รสออริจินัล 6 ลัง Daily C รสเลมอน 2 ลัง กาแฟมะพร้าว 5 ลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณบริษัท แดรี่พลัสจำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่บริจาค Daily C รสออริจินัล 6 ลัง

Daily Cรสเลมอน 2 ลัง กาแฟมะพร้าว 5 ลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลรามัน