โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา โดยมีตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 3 อัตรา

 

ดาวโหลดเพิ่มเติม