นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน พร้อมด้วย CEO รพ.รามัน ร่วมมอบกระเช้าต้อนรับนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอรามันคนใหม่

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน พร้อมด้วย CEO รพ.รามัน

ร่วมมอบกระเช้าต้อนรับนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอรามันคนใหม่