นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรามัน/ผอ.ศปก.อ.รามัน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอรามัน ประชุมหารือมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์และบริหารจัดการวัคซีน โดยมี นายมะสักรี ขาลี ปลัดอาวุโส, ผอ.โรงพยาบาลรามัน, ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง, ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมประชุม

นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรามัน/ผอ.ศปก.อ.รามัน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอรามัน ประชุมหารือมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์และบริหารจัดการวัคซีน โดยมี นายมะสักรี ขาลี ปลัดอาวุโส, ผอ.โรงพยาบาลรามัน, ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง, ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรามัน