เปิดปัจจัยเสี่ยงโควิด-19 จากการสอบสวนโรคของ อ.รามัน พบว่า การอยู่ร่วมบ้านและร่วมกิจกรรมในชุมชน เสี่ยงติดโรคสูง การคงมาตรการ DMHTT แม้จะอยู่ในบ้านและเมื่อออกไปข้างนอก จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 D : Distancing อยู่ห่างไว้ M : Mask wearing ใส่แมสก์กัน H : Hand washing หมั่นล้างมือ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ,ตรวจหาเชื้อเฉพาะกรณี T : Thai Chana : ใช้แอปฯไทยชนะ

เปิดปัจจัยเสี่ยงโควิด-19 จากการสอบสวนโรคของ อ.รามัน พบว่า

การอยู่ร่วมบ้านและร่วมกิจกรรมในชุมชน เสี่ยงติดโรคสูง

การคงมาตรการ DMHTT แม้จะอยู่ในบ้านและเมื่อออกไปข้างนอก

จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

D : Distancing อยู่ห่างไว้
M : Mask wearing ใส่แมสก์กัน
H : Hand washing หมั่นล้างมือ
T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ,ตรวจหาเชื้อเฉพาะกรณี
T : Thai Chana : ใช้แอปฯไทยชนะ