ควรทำอย่างไร??? ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อ Covid-19 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

ควรทำอย่างไร??? ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อ Covid-19 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น