นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน เป็นประธานการประชุม ศปก.รามัน ร่วมด้วย ศปก.ต.บาลอ โดยมี นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการรพ.รามัน นำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์สถานการณ์ โรค Covid-19 ใน อ.รามัน เพื่อวางมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในตำบลบาลอ ณ โรงเรียนพัฒนาบาลอ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน เป็นประธานการประชุม ศปก.รามัน ร่วมด้วย ศปก.ต.บาลอ

โดยมี นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการรพ.รามัน นำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์สถานการณ์ โรค Covid-19

ใน อ.รามัน เพื่อวางมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในตำบลบาลอ

ณ โรงเรียนพัฒนาบาลอ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564