บรรยากาศของการวางแผนและเตรียมความพร้อม ในการลงพื้นที่ Active case finding จำนวนประมาณ 570 ราย ณ พื้นที่ ต.บาลอ อ.รามัน ในวันพรุ่งนี้

บรรยากาศของการวางแผนและเตรียมความพร้อม ในการลงพื้นที่ Active case finding จำนวนประมาณ 570 ราย

ณ พื้นที่ ต.บาลอ อ.รามัน ในวันพรุ่งนี้