ขอเชิญชวนร่วมประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน” ชิงเงินรางวันรวมมูลค่า 7,500บาท

ขอเชิญชวนร่วมประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน" ชิงเงินรางวันรวมมูลค่า 7,500บาท

รายละเอียดการประกวด

  • ความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที

  • เนื้อหาคลิป สื่อถึง การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร

  • ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

  • ประกาศผล วันที่ 26 เมษายน 2564

  • มอบรางวัล วันที่ 30 เมษายน 2564

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

  • รางวัลที่ 1   3,500 บาท

  • รางวัลที่ 2   2,500 บาท

  • รางวัลที่ 3   1,500 บาท