สสจ.ยะลาดำเนินมาตรการเชิงรุก เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

สสจ.ยะลาดำเนินมาตรการเชิงรุก เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

* กรณีพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จากสถานการณ์การระบาดจากพื้นที่ตลาดบางแค ..กทม. และมีความเชื่อมโยงไปพื้นที่ต่างจังหวัด ...

  • พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในจังหวัดภาคใต้ เดินทางมากับขบวนรถไฟ (รถเร็วกรุงเทพฯ-สุไหงโกลก ขบวนที่ 171 คันที่ 14)

  • ออกจากกทม.วันที่ 12 มี.ค. 2564 และถึงสถานียะลา วันที่ 13 มี.ค. 2564ขอให้

  • ผู้โดยสารที่โดยสารรถไฟขบวนและตู้ ดังกล่าวที่ลงสถานีรถไฟยะลา รายงานตัวโดยด่วนในช่องทาง

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการใกล้บ้าน หรือ
- แจ้งทางโทรศัพท์สายด่วน 093-3591300,  098-5633488,  098-5633498,  098-5633499

  • ประชาชนที่เคยเดินทางไปในพื้นที่ตลาดบางแค หรือ เป็นบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน. ตั้งแต่ วันที่ 27 ก.พ. 2564 – 13 มี.ค. 2564 ให้รายงานตัวโดยด่วนด้วยเช่นกัน ตามช่องทางที่แจ้งข้างต้น หรือ

    บันทึกลงทะเบียนผ่าน QR-Code

    :Yala Save Alert

ชาวยะลายกการ์ดสูง ร่วมป้องกันโควิด-19