ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน Smart Hospital รพ.เกาะพะงัน และ HAIT รพ.หาดใหญ่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 9.00น – 11.30น

ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน Smart Hospital รพ.เกาะพะงัน และ HAIT รพ.หาดใหญ่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 9.00น - 11.30 น.