“อาซูรอ พรีเมี่ยม” มาผิดฤดู แต่มาเพราะเสียงเรียกร้อง

"อาซูรอ พรีเมี่ยม" มาผิดฤดู แต่มาเพราะเสียงเรียกร้อง