ทีม Mert รพ.รามัน ร่วมประชุมคณะทำงานทีม Mert และ Mini Mert จังหวัดยะลา ผ่านระบบ Webex ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมระบบทางไกลของรพ.รามัน

ทีม Mert รพ.รามัน ร่วมประชุมคณะทำงานทีม Mert และ Mini Mert จังหวัดยะลา ผ่านระบบ Webex ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมระบบทางไกลของรพ.รามัน