นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน ร่วมด้วยนายปิยะพล อุเซ็งแม สาธารณสุขอำเภอรามัน นางซีซ๊ะ สาเหล็ม ผอ.รพ.สต.เกะรอ และเจ้าหน้าที่รพ.รามัน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ มัสยิดยาแมะแอเก็ง ม.5 ต.เกะรอ อ.รามัน วันที่ 11 มกราคม 2564

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน ร่วมด้วยนายปิยะพล อุเซ็งแม สาธารณสุขอำเภอรามัน นางซีซ๊ะ สาเหล็ม ผอ.รพ.สต.เกะรอ และเจ้าหน้าที่รพ.รามัน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ มัสยิดยาแมะแอเก็ง ม.5 ต.เกะรอ อ.รามัน วันที่ 11 มกราคม 2564