แพทย์และพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน ทำกิจกรรมและแจกของขวัญให้เด็กที่นอนรักษาตัวอยู่ใน รพ. เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ คำขวัญวันเด็ก 2564 “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

แพทย์และพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน ทำกิจกรรมและแจกของขวัญให้เด็กที่นอนรักษาตัวอยู่ใน รพ. เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญวันเด็ก 2564
"เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"