ขอความร่วมมือผู้ที่กลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (ตามประกาศของ ศบค.) แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน/อสม./ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันที หรือโทรแจ้งสายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ

ขอความร่วมมือผู้ที่กลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (ตามประกาศของ ศบค.) แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน/อสม./ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันที หรือโทรแจ้งสายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ