ขอความร่วมมือผู้ที่กลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (ตามประกาศของ ศบค.) แจ้งข้อมูลและติดต่อขอคำแนะนำมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และปฏิบัติตัวแบบ New Normal

ขอความร่วมมือผู้ที่กลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (ตามประกาศของ ศบค.) แจ้งข้อมูลและติดต่อขอคำแนะนำมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และปฏิบัติตัวแบบ New Normal