ไฟจากฟ้า !! ร่วมระดมทุนในโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้า จัดขึ้นเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาให้ 77 โรงพยาบาลชุมชนทั่วไทย

ไฟจากฟ้า เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย !!

โครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้า จัดขึ้นเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาให้ 77 โรงพยาบาลชุมชนทั่วไทย ต้องการระดมทุน 308 ล้านบาท ในการติดตั้งให้โรงพยาบาลเป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่งรวม 77 จังหวัด แห่งละอย่างน้อย 100 กิโลวัตต์ ซึ่งจะชวยให้โรงพยาบาลนั้นๆลดค่าไฟฟ้าลงได้ปีละ 720,000 บาทยาวนานกว่า 25 ปี ด้วยต้นทุนต่อแห่งประมาณแห่งละ 3 ล้านบาท นั่นหมายความว่า ไม่เกิน 5 ปีก็คืนทุนแล้ว

รพ.รามัน หนึ่งใน 77 โรงพยาบาลชุมชน ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคคนละ 77 บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรม ให้โรงพยาบาลทั้ง 77 แห่ง ได้ใช้ไฟจากฟ้าในปี 2564 นี้

บริจาคได้ที่บัญชี "มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า"
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7 (ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)

หรือ บัญชี "เงินบริจาคโรงพยาบาลรามัน"
บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 920-0-66442-3 (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)