คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน