คณะผู้บริหารและข้าราชการโรงพยาบาลรามัน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 8.30 น. ณ หอประชุพระเศวตรสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 13 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหารและข้าราชการโรงพยาบาลรามัน ร่วมพิธีวางพวงาลาและถวายบังคม เวลา 8.30 น. ณ หอประชุพระเศวตรสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 13 ตุลาคม 2563