เปิดให้บริการแล้ว !!! งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามัน เริ่มเปิดให้บริการ อุดฟัน , ขูดหินปูน , ผ่าฟันคุด , ฟันปลอม , รักษารากฟัน ตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เปิดให้บริการแล้ว !!!

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามัน เริ่มเปิดให้บริการ อุดฟัน , ขูดหินปูน , ผ่าฟันคุด , ฟันปลอม , รักษารากฟัน ตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สามารถโทรจองเพื่อนัดเวลาได้ที่ : 073-299503 ต่อ 308 หรือ ผ่าน Line@ ภายในเวลาราชการ

หมายเหตุ : กรณีผู้มารับบริการมีสิทธิ์การรักษาอยู่ที่ รพ.สต. ให้ไปติดต่อที่ รพ.สต.ก่อนทุกครั้ง