เจ้าหน้าที่ รพ.รามันทุกระดับ จำนวน 300 คน ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนในอำเภอรามัน จำนวน 120 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.

เจ้าหน้าที่ รพ.รามันทุกระดับ จำนวน 300 คน ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนในอำเภอรามัน จำนวน 120 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.