วันมหิดล Mahidol Day ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

วันมหิดล Mahidol Day

ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน