ขอแสดงความยินดี กับ กภ.นูรูลฮูดา มะดีเยาะ และ กภ.ตัสนีม แนแซ นักกายภาพบำบัด รพ.รามัน ที่ได้รับโล่รางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ระดับประเทศ และร่วมเสวนา ในงานการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 ณ โรงแรม ริชมอนด์ จ.นนทบุรี วันที่ 8-10 กันยายน 2563

ขอแสดงความยินดี กับ กภ.นูรูลฮูดา มะดีเยาะ และ กภ.ตัสนีม แนแซ นักกายภาพบำบัด รพ.รามัน ที่ได้รับโล่รางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ระดับประเทศ และร่วมเสวนา ในงานการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 ณ โรงแรม ริชมอนด์ จ.นนทบุรี วันที่ 8-10 กันยายน 2563