ขอแสดงความยินดี กับ คุณ รอนี กาเดร์ เภสัชกร รพ.รามัน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานวิชาการ ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณปี 2563 ประเภท CQI clinic เรื่อง “กระบวนการใหม่สู่การแพทย์วิถีใหม่ลดความแออัด ลดเวลารอคอย ผู้ป่วยพึงพอใจ” ณ โรงแรม ต้นอ้อย แกรนด์ หาดใหญ่ วันที่ 10 กันยายน 2563

ขอแสดงความยินดี กับ คุณ รอนี กาเดร์ เภสัชกร รพ.รามัน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานวิชาการ ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณปี 2563 ประเภท CQI clinic เรื่อง "กระบวนการใหม่สู่การแพทย์วิถีใหม่ลดความแออัด ลดเวลารอคอย ผู้ป่วยพึงพอใจ" ณ โรงแรม ต้นอ้อย แกรนด์ หาดใหญ่ วันที่ 10 กันยายน 2563