ขอแสดงความยินดี กับ คุณฟูรียา เบ็ญฮาวัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลรามัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับดีเยี่ยม) ผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน เรื่อง การพัฒนาบริการจิตเวชฉุกเฉินแบบครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ขอแสดงความยินดี กับ คุณฟูรียา เบ็ญฮาวัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลรามัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับดีเยี่ยม) ผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน เรื่อง การพัฒนาบริการจิตเวชฉุกเฉินแบบครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในงานสัมนาวิชาการ กองการพยาบาล ครั้งที่ 32 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ วันที่ 1-4 กันยายน 2563