ช่วงนี้ฝนตกทบ่อยทุกวัน ระวังโรคที่มากับหน้าฝนในเด็ก ด้วยความปราถนาดีจาก โรพยาบาลรามัน

ช่วงนี้ฝนตกทบ่อยทุกวัน ระวังโรคที่มากับหน้าฝนในเด็ก ด้วยความปราถนาดีจาก โรพยาบาลรามัน