สังเกตลูก ระวัง มือ-เท้า-ปาก หากลูกของคุณมีอาการเหล่านี้ ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน ด้วยความปราถนาดี โรงพยาบาลรามัน

สังเกตลูก ระวัง มือ-เท้า-ปาก หากลูกของคุณมีอาการเหล่านี้ ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน ด้วยความปราถนาดี โรงพยาบาลรามัน