ประชุม Morning brief หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ประชุม Morning brief หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 4 มิถุนายน 2563