ขอแสดงความยินดี กับ เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ที่เข้าร่วมรับรางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สสจ.ยะลา วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความยินดี กับ เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ที่เข้าร่วมรับรางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สสจ.ยะลา วันที่ 3 สิงหาคม 2563
รางวัลที่ได้รับ มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ cqi- clinic ประเภท oral presentation : ภก.รอนี กาเดร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Cqi-nonclinic ประเภทoral presentation : คุณ ซากีนะ ดอละ

  • รางวัลชนะเลิศ R2R ประเภทoral presentation : คุณนูรูลฮูดา มะดีเยาะและ คุณตัสนีม แนแซ