ตัวแทนผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันร่วมกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ตัวแทนผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันร่วมกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา